مواد درسی نژادپرستانه در آموزش آنلاین
به روز شده در      جمعه 25 مهر 1399     -   Friday October 16 2020

شماری از دانش آموزان کالیفرنیا که از نژادها و تبارهای گوناگون هستند، با مشاهده شماری از مواد آموزشی بر روی کلاس‌های آنلاین که دارای محتوای، نژادپرستانه و جنسیتی است، کلاس‌ها را به اعتراض ترک کردند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
MANSHOORY MIKE

این مواد آموزشی را پدران و مادران به سبب در خانه بودن و نظارت بر آموزش دانش‌آموزان دریافته‌اند. گر چه بخشی از این مواد آموزشی همواره در کتاب‌ها و مواد آموزشی بوده و آموزگاران یا آن را حذف کرده‌اند و یا دانش آموزان به آن توجه نکرده بودند، اکنون آموزش آنلاین این فرصت را می‌دهد که خانواده‌ها بیشتر در روند آموزشی فرزندان مشارکت نمایند و به نظر می‌رسد که افرادی که آموزش آنلاین را مدیریت می‌کنند، بدون توجه و حساسیت به این موضوع‌ها که در ایالت‌های میسوری و کانزاس در مواد آموزشی از سال 2001 وجود داشته، آنها را در سامانه آموزشی کالیفرنیا نیز به آموزش گذاشته‌اند که بسیار نگران کننده است.

بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
MICHAEL M. PARTO
MANSHOORY MIKE
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021