2100 برگه رای ناقص به ساکنان وودلند هیلز رسید
به روز شده در      جمعه 25 مهر 1399     -   Friday October 16 2020

با آغاز فرستادن 21 میلیون برگه انتخابات در کالیفرنیا اعلام شد که نزدیک به 2100 بسته پستی که در لوس انجلس کانتی برای ساکنان وودلند هیلز فرستاده شده است. صفحه مربوط به لایحه‌های ایالتی 2 بار سنجاق شده و صفحه رای به نامزدهای ریاست جمهوری وجود نداشته است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
Shawn_Sedaghati
بیدرنگ کانتی لوس آنجلس اعلام کرد که هر کسی چنین پاکت‌هایی دریافت نموده به کانتی گزارش دهد تا جایگزین آن فرستاده شود و بسته‌های نادرست را استفاده نکنند. 
بنابر قانون انتخابات، برگه‌های پستی باید 29 روز پیش از 3 نوامبر به رای دهندگان رسیده باشد. 
ناگفته نماند که لوس آنجلس کانتی 6/5 میلیون برگه برای انتخابات پست کرده است و نبودن صفحه رای به ریاست جمهوری، عمدی نبوده و اشتباه ماشین تلقی می‌شود. 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015