اوباما در آخرین کنفرانس خبری
اوباما در آخرین کنفرانس خبری خود اعلام کرد که دست روسیه ، ایران و سوریه در کشتارهای حلب به خون آغشته است

اوباما در آخرین کنفرانس خبری خود اعلام کرد که دست روسیه ، ایران و سوریه در کشتارهای حلب به خون آغشته است

تبلیغات
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015