دالیا خلیلی، عضوفعال جامعه حقوقی کالیفرنیا، وکیل موفق و مجرب درکلیه امور کارکنان
دالیا خلیلی به عنوان نماینده کارکنان برای امور دادرسی در دادگاه های فدرال و ایالتی کالیفرنیا فعالیت می کند. وی عضو فعال جامعه حقوقی کالیفرنیا است که دارای تجربیات فراوانی در زمینه شاکیان خصوصی و مسائل مرتبط با آن می باشد.

خانم خلیلی موفق به حل و فصل مواردی ازقبیل آزارواذیت جنسی، تبعیض نژادی، تبعیض بین کارکنان ناتوان و یا باردار، همچنین فسخ غیرقانونی قراردادهای موکلین خود شده است. وی همچنین دارای تجربیات قابل توجهی در زمینه حل و فصل مسائل مربوط به حقوق و دستمزد کارگران در زمینه ادعاهای مربوط به نقض ساعت استراحت و صرف غذا، حداقل حقوق و دستمزد وتخلفات اضافه کار و طبقه بندی نادرست کارکنان می باشد.

نامبرده تمام کارهای مربوط به دادرسی مدنی اززمان شروع پرونده تا محاکمه و فرآیند دیوان محاکمه را انجام می دهد. خانم دالیا خلیلی به عنوان وکیل اصلی دردادگاه هایی با هیئت منصفه و یا بدون هیئت منصفه، و نیز دادرسی های میانجی گرانه خدمت کرده است. او دریک دادگاه که وکالت دو قربانی آزارجنسی را درلس آنجلس به عهده داشت، مبلغ 500 هزاردلار برای خسارات جسمی وعاطفی و همچنین 2 میلیون دلارمجازات تنبیهی برای شاکیان خود دریافت کرد. وی نیز توانست مبلغ اضافی وکالت پرونده ای را بالغ بر950 هزاردلار به دلیل نتیجه فوق العاده و کار برای وکالت شاکیان کسب نماید. 

خانم خلیلی اقدامات موفقیت آمیزی ازجمله مخالفت با قضاوت ها و سایر تصمیم گیرهای محرمانه انجام داده است. وی هم چنین به موفقیت هایی درزمینه صدورگواهینامه وحل وفصل پرونده های حقوق و دستمزد وساعات کاری شامل حل و فصل 7 گانه پس ازتصویب اولیه و نهایی نائل شده است. 

برای اطلاع بیشتر می توانید به سایت زیر مراجعه فرمایید.

https://www.maternlawgroup.com/our-firm/our-people/dalia-khalili/

 

 

 

تبلیغات
تبلیع شماره 3
تبلیع شماره 4
تبلیع شماره 5
تبلیع شماره 6
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس‌آنجلس
دکتر شهریار راد
دکتر کامران یدیدی
خدمات بیمه صوفی
حمید سلیمانیان
تراولور
وستوود ویزن
کیو مارکت
مجیک تل
جواد دهقان
ژرژ اسحاقیان
HEYDARI-SHAHRIAR
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015