اشاراتی چند به کاربرد طبیعت در شاهنامه فردوسی
نویسنده : تورج ایزدپناه

این کتاب دربرگیرنده مطالبی است که به تجزیه و تحلیل داستان‌های اساطیری و پهلوانی شاهنامه فردوسی براساس کاربرد پدیده‌های طبیعت در تار و پود ساختار اشعار آن اختصاص دارد. در این مطالعه ساختار بحث صرفاً در روند حوادث و نتایج آن در رابطه با کاربرد طبیعت موردنظر بوده و ریشه و رشته پیوستگی آن حادثه به طبیعت و جهان هستی آشکار شده است. برای نمونه داستان پرواز کیکاوس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پابت می شود این داستان اسطوره ای در شاهنامه فردوسی تا زمانی که برادران رایت هواپیما را اختراع می کنند منطقی ترین راه برای پرواز انسان است بدون آن که پرواز کننده یعنی کیکاووس آسیبی ببیند.

برای خرید کتاب اینجا کلیک کنید

 

تبلیغات
تبلیع شماره 3
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015