مرجان جهانشاهی نماینده سوشیال سکیوریتی در کالیفرنیا
«مرجان جهانشاهی» از سال 1998 مدافع و نماینده سوشال سکیوریتی و SSI- SSA است.

 

 

وی پیگیر امور مربوط به مدیکل و مدیکر، ناتوانی کوتاه مدت و درخواست تجدید نظر در شهرهای کالیفرنیای شمالی و جنوبی بویژه لس انجلس و ارنج کانتی می باشد. 

 
تبلیغات
تبلیع شماره 3
تبلیع شماره 4
تبلیع شماره 5
تبلیع شماره 6
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس‌آنجلس
دکتر شهریار راد
دکتر کامران یدیدی
خدمات بیمه صوفی
حمید سلیمانیان
تراولور
وستوود ویزن
کیو مارکت
مجیک تل
جواد دهقان
ژرژ اسحاقیان
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015