هشدار مسئول کارگاه تخصصی صافکاری «سی بی اس» به هم میهنان
مسئول کارگاه تخصصی صافکاری «سی بی اس» این هفته به بخش خبر بیزینسی خبرگزاری ایرانشهر گزارش داد، هم میهنانی که تصادف می کنند در مورد انتقال اتومبیل خود و مدارکی که برای tow truck ها امضا می کنند، باید بسیار مراقب باشند که مشکلی بر مشکلات تصادف خود اضافه نکنند.

 

مسئول کارگاه صافکاری «سی بی اس» اظهار داشت: اخیراً مشاهده شده برخی از رانندگان  هاtow truckاز موقعیت پریشان شخصی که تصادف کرده است، سو استفاده می کنند و اتومبیل آنان را به محلی منتقل می کنند که نهایتا شخصی که تصادف کرده است نمی خواهد در آن جا اتومبیل خود را تعمیر کند، ولی متاسفانه با مدارکی که امضا کرده است اگر بخواهد از این افراد خلع ید‌ کند باید جریمه های بالایی بپردازد.

در ادامه مسئول کارگاه صافکاری «سی بی اس» اعلام کرد که برای رفاه و حمایت از  منافع  هم میهنان، این کارگاه به ابتکار بسیار مهمی دست زده است و tow truck های سی بی اس، اتومبیل تصادفی شما را برای مدت ۴۸ ساعت به پارکینگ بزرگی که مدیریت  این کارگاه در نظر گرفته است بدون کوچکترین هزینه انتقال و نگهداری منتقل می کنند تا شخص تصمیم بگیرد که در مورد انتخاب کارگاه صافکاری چه کاری می خواهد انجام دهد.

 

 

تبلیغات
تبلیع شماره 3
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015