سه شنبه 6 خرداد 1399
Tuesday May 26 2020
با اعلام آتش سوزی و خرابکاری در آرامگاه استر و مردخای در همدان در روز ۵ شنبه ۱۴ ماه می این خبر بازتابی جهانی پیدا کرد. فدراسیون های یهودیان ایرانی در لس آنجلس و نیویورک این حمله را در اطلاعیه های رسمی محکوم‌ کردند. باید یادآوری کرد ، دولت جمهوری اسلامی مسئول پیامدهای این حادثه و حوادث مشابه علیه مراکز و بنیادهای اقلیت‌های ایرانی اعم از مذهبی و یا قومی است. در درازای حکومت ۴۱ ساله غیرقانونی و ضد ملی جمهوری اسلامی، اماکن مذهبی اقلیت‌ها به ویژه بهائیان و یهودیان مورد تعرض و انهدام قرار گرفته است.
ارتباط با ما
رفتن به ابتدای صفحه