دوشنبه 3 آذر 1399
Monday November 23 2020
در نخستین واکنش ، تیتر مقاله این چنین است واکنش ترامپ به پیروزی بایدن هیچ شگفت آور نبود چند دقیقه پیش از آن که شهروندان شهرهای گوشه و کنار آمریکا به دلیل پیروزی جو بایدن به خیابانها بریزند و جشن و پایکوبی کنند پرزیدنت ترامپ در توئیتی نوشت: « من انتخابات را با اختلاف بسیار برده ام» هیچ جای شگفتی نبود که ترامپ، رئیس جمهوری که از پشتیبانی برتری طلبان نژادی برخوردار بود برنده شدن جو بایدن را نپذیرد. ترامپ در زمان اعلام برنده شدن جو بایدن در زمین گلف خصوصی خود در ویرجینیا بود.
ارتباط با ما
رفتن به ابتدای صفحه