پوست هندوانه زیر پای قانون مقابله با نژاد پرستی
به روز شده در      چهارشنبه 29 آذر 1396     -   Wednesday December 20 2017

تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
قاضی دادگاه ارنج کانتی به اداره آموزش ارنج کانتی دستور داد تا بی‌درنگ تعلیق از تحصیل را از پرونده دانش‌آموزی که به خانه یک دانش‌آموز سیاه پوست هندوانه پرتاب کرده بود، بردارد زیرا این تعلیق و محرومیت می‌تواند بر آینده‌ این دانش‌آموز برای راهیابی به دانشگاه تأثیر بگذارد.
این دانش‌آموز 18 ساله که در دبیرستانی در لاگوناهیلز در آخرین سال تحصیل خود می‌باشد، در 27 دسامبر 2016 به خانه یک سیاه پوست هندوانه پرتاب کرده بود و دبیرستان در ژنوایه 2017 او را به مدت 3 روز از تحصیل معلق کرده و آن را در پرونده ثبت کرده بود. با شکایت خانواده او از اداره آموزش قاضی در ماه اکتبر رای به برداشتن تعلیق از رکورد کرده بود ولی اداره آمورش گفته بود می‌خواهد به دادگاه استیناف مراجعه نماید و سبب مراجعه نکردن به دادگاه، قاضی بار دیگر رای به برداشته شدن تعلیق از رکورد دانش‌آموز شد.
 
بیشتر بخوانید.....
--%>
تبلیغات
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015