اخبار مربوط به :     جنوب کالیفرنیا


یونسکو 8 مکان باستانی در ایران را به فهرست میراث های جهانی اضافه کرد. این خبر از طریق دفتر یونسکو در منامه پایتخت بحرین اعلام شد.
این اماکن به صورت جمعی در این فهرست به عنوان آثار به جای مانده از دوران ساسانیان در منطقه فارس گنجانده شده اند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
فرهنگی و هنری

اقتصاد و تجارت

رسانه‌های ایرانی

علمی و پزشکی

ورزشی

حقوقی

تبلیغات
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015