اخبار مربوط به :     کشورهای عربی


حذف نام «خلیج فارس» از کتاب‌های درسی در امارات متحده عربی
وزارت آموزش امارات متحده عربی روز دوشنبه 9 ژانویه 2017 نام «خلیج فارس» را از کتاب درسی چهارم دبستان این کشور حذف کرد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
اقتصاد و تجارت

رسانه‌های ایرانیکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015