اخبار مربوط به :     اسرائیل


نخستین روزنامه نگار پناهجوی ایرانی وارد اسرائیل شد
ندا امین، روزنامه نگار ایرانی تبار پناهجو در ترکیه که خطر بازگرداندنش از ترکیه به ایران در هفته های اخیر به خبری مهم تبدیل شد، ساعاتی قبل وارد اسرائیل گردید و از سوی همکارانش در تایمز اسرائیل مورد استقبال قرار گرفت. خانم امین نخستین روزنامه نگار ایرانی تبار غیر یهودی است که در اسرائیل پناهندگی گرفته است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
فرهنگی و هنری

اقتصاد و تجارت

رسانه‌های ایرانی
تبلیغات
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015