اخبار مربوط به :     تگزاس


پیام یک معلم آمریکایی برای مردم ایران
یک آموزگار آمریکایی در پاسخ به شعار مرگ بر آمریکا با انتشار یک پیام ویدئویی خطاب به مردم ایران گفته است: «پاسخ من به شعار مرگ بر آمریکا، زنده باد ایران است.»
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
فرهنگی و هنری

اقتصاد و تجارت

رسانه‌های ایرانی

علمی و پزشکی

ورزشی

حقوقی

تبلیغات
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015