اخبار مربوط به :     ایران


مهاجرت گروهی پرستاران ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس
با توجه به این که ایران با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است، ولی مشکلات معیشتی و عدم اجرای تبدیل وضعیت پرستارهایی که طرح خود را گذرانده اند و در دوران کرونا سنگ تمام گذاشته اند، باعث شده است که خیلی از آن‌ها از ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت می کنند، ۶ برابر حقوق یک پرستار در ایران است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
HEIDARI SAMAN
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

علمی و پزشکی

بزینسی، فرهنگی، هنری

نکته به نکته ( بیژن خلیلی)

برگی از کتاب و میز مطبوعات با بیژن خلیلی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright ©