یک جراح به جرم جراحی ساختگی بر روی معتادان محاکمه می شود
به روز شده در      یکشنبه 12 مرداد 1399     -   Sunday August 2 2020

دادستان کل ارنج کانتی و لوس آنجلس کانتی، یک پزشک جراح به نام دکتر رندی روزن را در یک پرونده مشترک برای 88 فقره جرم جنایی مورد محاکمه قرار خواهند داد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
Ferdows
این جراح متهم است که با شناسایی خانواده‌های جوانان معتاد، آنها را ترغیب می‌کرده است که با جراحی در شکم فرزندشان وسیله‌ای را کار بگذارد که تمایل آنها را برای مواد مخدر از بین ببرد و از سوی دیگر با پرداخت پول به خانواده یا خود جوان از او امضا می‌گرفته که بتواند هزینه جراحی را از بیمه دریافت نماید و برای هر جراحی نیم ساعته غیرضروری و اصولی تا 30 هزار دلار از بیمه دریافت می‌نموده است. 
این پرونده‌ها از سال 2018 پس از آن که یکی از این جوانان با مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داد وارد مرحله تحقیق شد. این جراح که از سوی دادستان‌ها به فرانکشتاین زنده، معروف شده نزدیک به 650 میلیون دلار از بیمه گرفته و برای خود قصر ساخته است. 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015