پیاده تا افق : خاطرات پرویز نظریان
قصد من از نوشتن این خاطرات، بیش از هر چیز دیگر، جنگ با فراموشی است. تلاش من بر این است تا در برابر نیروهای تاریکی که می خواهند گذشته را به دست شوم خود رقم بزنند، قد علم کنم. تاریخ یهودیان ایران را بازگو کنم. گذشته ای که من از آن سخن میگویم از جنوب روسیه آغاز می شود، در خاورمیانه شکل می گیرد و به آمریکا ختم می شود. این گذشته از سال 1885 با کوچ پدربزرگم از گرجستان آغاز و به امروز منتهی می شود.مقطع وسیع زمانی و جغرافیایی آن دوران، مبنای زندگی پرحادثه من و اطرافیانم را می سازد.گویا مهاجرت میراث و سرمایه خاندان من بود.
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015