پیاده تا افق : خاطرات پرویز نظریان
قصد من از نوشتن این خاطرات، بیش از هر چیز دیگر، جنگ با فراموشی است. تلاش من بر این است تا در برابر نیروهای تاریکی که می خواهند گذشته را به دست شوم خود رقم بزنند، قد علم کنم. تاریخ یهودیان ایران را بازگو کنم. گذشته ای که من از آن سخن میگویم از جنوب روسیه آغاز می شود، در خاورمیانه شکل می گیرد و به آمریکا ختم می شود. این گذشته از سال 1885 با کوچ پدربزرگم از گرجستان آغاز و به امروز منتهی می شود.مقطع وسیع زمانی و جغرافیایی آن دوران، مبنای زندگی پرحادثه من و اطرافیانم را می سازد.گویا مهاجرت میراث و سرمایه خاندان من بود.
تبلیغات
تبلیع شماره 3
تبلیع شماره 4
تبلیع شماره 5
تبلیع شماره 6
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس‌آنجلس
دکتر شهریار راد
دکتر کامران یدیدی
خدمات بیمه صوفی
حمید سلیمانیان
تراولور
وستوود ویزن
کیو مارکت
مجیک تل
جواد دهقان
ژرژ اسحاقیان
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015