اخبار مربوط به گروه :     حقوقی


دادخواست( پتیشین) اعتراض به انتصاب ابراهیم رئیسی
از سوی جمعی از کنشگران مخالف و ستمدیدگان وی
در پی انتصاب ابراهیم رئیسی در راس دستگاه قضایی حکومت جمهوری اسلامی ، یکی از « جنایتکاران در تاریخ» و عضو هیأت صدور حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ ، دادخواستی(پتیشنی) از سوی جمعی از کنشگران و افرادی که به نحوی جور و ستم این دستگاه بیدادگر را تجربه کرده اند، تهیه و امضاء شده است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
دکتر شهریار راد
تبلیغات
تبلیع شماره 3
تبلیع شماره 4
تبلیع شماره 5
تبلیع شماره 6
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس‌آنجلس
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ارواین
دکتر شهریار راد
دکتر کامران یدیدی
خدمات بیمه صوفی
همایون خرسندی
فرزانه حریت
حمید سلیمانیان
تراولور
وستوود ویزن
کیو مارکت
مجیک تل
جواد دهقان
ژرژ اسحاقیان
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015