افزایش یهود ستیزی در کالیفرنیا
به روز شده در      سه شنبه 17 تیر 1399     -   Tuesday July 7 2020

انتشار گزارش ایالت کالیفرنیا ، در مورد جرم های ناشی از تنفر نشان می‌دهد که در سال 2019، نزدیک به 12 درصد میزان جرم‌ها با انگیزه نفرت نسبت به یهودیان افزایش یافته در حالی که در نگاه کلی جرم‌های با انگیزه نفرت در کالیفرنیا 8/4 درصد کاهش داشته است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
MANSHOORY MIKE
در کالیفرنیا جرم‌های با انگیزه ضدیت نسبت به مذاهب 5/3 درصد افزایش نشان می‌دهد و حمله به مراکز یهودی از 125 مورد به 141 مورد(افزایش 12 درصد) و حمله به مراکز اسلامی از 28 مورد به 25 مورد رسیده است ( کاهش 7/10 درصد). 
در ایالت کالیفرنیا جرم با انگیزه نفرت به موضوع نژاد، ملیت، قومیت، مذهب، جنسیت، ناتوانی جسمانی و دگرباشان جنسی، بخش‌بندی می‌شود که در مجموع از 1066 مورد در سال 2018، به 1015 مورد در سال 2019 رسیده که کاهش تلقی می‌شود. ناگفته نماند که برخی از برخوردها و جرائم با انگیزه تنفر گزارش نمی‌شود. 
 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
MICHAEL M. PARTO
MANSHOORY MIKE
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021