فلسفه دین از نگاهی دیگر
به روز شده در      چهارشنبه 18 آبان 1401     -   Wednesday November 9 2022

نویسنده: مسعود عسکری سروستانی ، ناشر: شرکت کتاب ، سال انتشار: 1401
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
HEIDARI SAMAN
موضوع کتاب « فلسفه ی دین» بررسی باورها و عقاید نهفته در دین از دیدگاهی فلسفی است. دیدگاهی که از طریق اندیشه و نقد، سعی در شناخت واقعیات در جهان دارد.
« فلسفه ی دین» تاریخ دین و توصیف و توجیه دین نیست. بلکه هستی شناسی دین را با نگرشی خردورز و علمی همراه با نقد مورد بررسی قرار می دهد و به دنبال نفی و ستیز با دین نیست.
کتاب حاضر از نگاهی دیگر به فلسفه دین می پردازد و با دیدگاهی نقاد و متأثر از پیشرفت های علوم طبیعی در زندگی امروز بشر و بهره مند شدن فلسفه از آن، سعی در شناخت عوامل ساختاری در فلسفه دین دارد.
 
برای خرید این کتاب به « سایت شرکت کتاب» به آدرس www.ketab.com  زیر مراجعه کنید.  
                                                                                          
 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
دکتر کامران یدیدی
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright ©