بود و نمود سخن: متن ادبی، با فتار اجتماعی و تاریخ ادبیات
احد کریمی حکاک در حال حاضر در دانشگاه مریلند استاد کرسی زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ های ایرانی است. او با پیشینه 45 سال تدریس و تحقیق، مولف، مترجم و ویراستار بیش از بیست کتاب علمی و نویسنده در حدود یک صد و پنجاه مقاله پژوهشی است که بعضی از آن ها به زبانهای دیگر نیز ترجمه شده اند. کتاب حاضر دربرگیرنده مقالاتی است که در خلال سالیان و در حاشیه تدریس و تحقیق دانشگاهی به زبان انگلیسی نوشته شده اند،
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015