طرح «تفتیش مستقل» دموکرات ها از کابیه ترامپ متوقف شد
دیون نونز نماینده جمهوریخواه کنگره امریکا از شهر تولار کالیفرنیا و رئیس کمیته دائمی آگاهی و امنیت مجلس نمایندگان در این هفته تقاضای گزینش دادستان ویژه برای تحقیق در مورد رابطه شماری از اعضای کابینه دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد.
این درخواست از سوی دارل ایسا نماینده جمهوریخواه کنگره از شهر ویستای سن دیه گو و رئیس کمیته نظارت بر دولت در مجلس و در مورد جف سشنز دادستان کل امریکا و درخواست در جهت پیشگیری از دخالت او ارائه شده بود.
بنا بر این خبر دارل ایسا درخواست کرده بود که این دادستان وِیژه، مستقل و خارج از حوزه نظارتی جف سشنز باشد.
دوین نونز اما گزینش هرگونه دادستان ویژه را مسدود نموده است. 
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015