کتاب « جامعه ایران در دوران رضا شاه پهلوی»
مولف: احسان طبری

این کتاب، بر مبنای مدارک و شواهدی که از گذشته به جا مانده، یک تجزیه و تحلیل تاریخی و اجتماعی از وقایع و وضعیت "جامعه ایران در دوران رضا شاه پهلوی" ارائه می کند و تغییر و تحولات متعددی که در این دوره و با پشت سر گذاشتن عصر قجر در ایران رخ داد، مورد بررسی قرار می دهد. بدیهی است به سبب عمق و حجم دگرگونی هایی که رضاشاه بر ایران اعمال داشت، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی نیز به وجود آمد که این آثار و پیامدها از دیگر موارد تحت پوشش این کتاب است.

در کنار تمام این مسائل، "احسان طبری" ضرورت و لزوم اجرای این تغییر و تحولات را نیز زیر ذره بین برده و قصد و هدف افرادی که آنان را پی ریزی نموده بودند مورد ارزیابی قرار داده است. از جمله مواردی که در کتاب "جامعه ایران در دوران رضا شاه پهلوی"، نوشته ی "احسان طبری" به آن بر می خوریم مطالبی در مورد پیش زمینه ی تاریخی ظهور دیکتاتوری، استراتژی های صنعتی سازی کشور و مساله ی نفت، اصلاحات ارضی و سیاست های مربوط به کشاورزی، استراتژی های ضد دموکراسی و ضد ملی حکومت پهلوی، اشاره به جریانات مذهبی، سیاسی و فکری برجسته در آن دوره که از جمله ی آن ها می توان به مکتب قرآن شریعت سنگلجی، بهایی گری، پاکدینی و مارکسیسم اشاره نمود، می باشد. در نهایت بحثی درباره ی سقوط سیاست حاکم مطرح شده و آنچه از دیدگاه نویسنده با عنوان آرمان اجتماعی در نظر گرفته می شود برای خوانندگان تشریح شده است.پ

برای خرید این کتاب اینجا کلیک کنید

تبلیغات
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright ©