آقای هالو و تحریف شاهنامه ( بخش دوم)
به روز شده در      جمعه 3 فروردین 1403     -   Friday March 22 2024

نویسنده: بیژن خلیلی
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
HEIDARI SAMAN
ادامه مطلب در مورد «ایراد آقای هالو به استاد محمود کویر»  که در شماره پیشین ایرانشهر منتشر شد، دو مورد دیگر را آقای هالو در این مورد مطرح کرده است که یکی اشتباه ( احتمالاً اشتباه لپی) در مورد «اختراع خط توسط جمشید شاه است» که همه می دانیم، اشتباه است و خط توسط سومریان اختراع شد و در شاهنامه نیز از اختراع خط توسط جمشید شاه ذکری به میان نیامده است. مورد دیگر که آقای هالو روی آن انگشت می گذارد، این است که «چرا مردم، از جمشید شاه روی برگرداندند و پادشاهی ضحاک را پذیرا شدند؟» شاهنامه در این مورد به صورت روشنی به آگاهی ما می رساند که استبداد رأیی که جمشید شاه پس از آبادان کردن ایران و انجام کارهای بسیار بزرگ برای ایران و ایرانی دچار آن می شود، سبب روی گرداندن مردم و موبدان از او می شود و فر شاهنشهی و ایزدی از او گرفته می شود و ضحاک را برای فرمانروایی انتخاب می کنند. آقای هالو متأسفانه متوجه این موضوع نیست که درست است که جمشید، به استبداد رای دچار شده بود ولی چاره کار این نبود که یک بیگانه ضد بشر و غیر ایرانی را بر سرنوشت ملک و ملت مستولی کنند. اسطوره ضحاک یک اسطوره ای بی مانند است و در هیچ یک از اسطوره های ملتهای دیگر شبیه آن دیده نمی شود. مردمی بروند و پادشاهی تازی(غیر ایرانی) را بر خود حاکم کنند و پادشاه قبلی خود را که ایرانی است و خدمات بزرگی کرده به دلیل استبداد رأی و خودخواهی به زیر بکشند و هزار سال ستمگری پادشاه بیگانه را تحمل کنند.
اگر بپذیریم که فردوسی در جای جای شاهنامه تلاش دارد به فرزندان ایران زمین بیاموزد که نتیجه هر عملی به چه فرجامی منجر خواهد شد. آقای هالو می خواهد از اسطوره ضحاک نتیجه گیری کند که مردم حق داشتند که شاه فقید را به دلیل استبداد رأی از حاکمیت ساقط کنند و به جایش خمینی را جایگزین کنند در حالی که آموزه فردوسی برای ما باید این باشد که مردم نمی بایستی ضحاک تازی را جانشین جمشید پادشاه ایرانی خودشان بنمایند و اگر مردم ما در آستانه انقلاب شوم اسلامی، شاهنامه و فتوای خمینی تازی نژاد را خوانده بودند، هرگز حاضر نمی شدند او را به فرمانروایی خود برگزینند، بلکه باید او را دستگیر کرده و به دارالمجانین تحویل می دادند و آن فتوا چه بود ؟ 
 
در دین مبین اسلام و طریقه حقه جعفری می توان  با نوزادان دختر عمل جنسی  انجام داد. " آقای هالو ، بله انقلاب 57 یک خودکشی ملی بود که فرزندان ایران هنوز دارند تاوان آن را پرداخت می کنند.
 
 
 
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
دکتر کامران یدیدی
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright ©