هشدار محدوده خطر برای سد اورویل بر طرف شد
با پایین آمدن آب ذخیره شده پشت سد اورویل به 838 فوت، روز دوشنبه 27 فوریه پاکسازی دریچه‌های پشت سرریزها از گل و لای و خاشاک، روانه سازی آب از سرریزها متوقف شد تا بتوانند با تلاش بیشتر سطح آن را تا 860 فوت پایین آورند.
گفتنی است با توجه به آب شدن برف کوهستان‌ها و روانه شدن آن به پشت سد و همچنین بالا آمدن سطح آب دریا تا آینده نزدیک، ماموران اداره تامین آب کالیفرنیا می‌بایست تمامی تلاش خود را برای تعمیر بخش هایی از سرریز و پاکسازی دریچه‌ها متمرکز کنند تا در هنگام باران و توفان‌های احتمالی آینده دچار گرفتاری روانه شدن سیلاب که به جابه‌جایی 100 هزار نفر از خانه‌های اطراف منجر شد، نیانجامد.  
تبلیغات
تبلیع شماره 3
تبلیع شماره 4
تبلیع شماره 5
تبلیع شماره 6
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس‌آنجلس
دکتر شهریار راد
دکتر کامران یدیدی
خدمات بیمه صوفی
حمید سلیمانیان
تراولور
وستوود ویزن
کیو مارکت
مجیک تل
جواد دهقان
ژرژ اسحاقیان
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015