اخبار مربوط به گروه :     علمی و پزشکی


هنگام راه رفتن، پیامک نزنید.
نتایج یک تحقیق نشان می دهد که پیامک زدن به هنگام راه رفتن، می تواند افراد را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. برای مثال زمانی که در حال عبور از خیابان هستید و همزمان پیامک می فرستید، مغز شما به صداهای اطراف توجهی نشان نمی دهد و این ممکن است موجب تصادف شما با خودروهای عبوری شود.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
جواد دهقان
تبلیغات
تبلیع شماره 3
تبلیع شماره 4
تبلیع شماره 5
تبلیع شماره 6
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس‌آنجلس
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ارواین
دکتر شهریار راد
دکتر کامران یدیدی
خدمات بیمه صوفی
همایون خرسندی
فرزانه حریت
حمید سلیمانیان
تراولور
وستوود ویزن
کیو مارکت
مجیک تل
جواد دهقان
ژرژ اسحاقیان
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015