اخبار مربوط به گروه :     ورزشی


خودداری دو ‌ورزشکار ایرانی ‌و اردنی از مقابله با ورزشکار عرب- اسراییلی
در مسابقات کیک بوکسینگ که در استانبول ترکیه برگزار‌می‌شود، دو ورزشکار اردنی و ایرانی از رویارویی با ورزشکار عرب- اسراییلی خودداری کردند‌ و از جدول مسابقات حذف شدند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
Mike-Rahbarian
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015