اخبار مربوط به گروه :     معرفی کتاب


معرفی کتاب: « ابرمرد، ظهوردیکتاتور-سقوط دموکراسی»
نویسنده: کنت سی. دیویس، مترجم : رضا آقابابا دستجردی، انتشارات: سبزان، سال 1401
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
دکتر کامران یدیدی
تبلیغات
دکتر کامران یدیدی
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021