خبرگزاری ایرانشهر : 5 بازیکن در تیم ملی فلسطین که در جام ملتهای آسیا مسابقه می دهد در اسراییل به دنیا آمده اند
به روز شده در      یکشنبه 16 دی 1397     -   Sunday January 6 2019

این بازیکنان نه فقط در اسراییل به دنیا آمده اند بلکه در تیم های اسراییلی مختلفی بازی کرده اند. به فهرست این بازیکنان و تیم هایی که بازی کرده اند در زیر توجه کنید.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
Mike-Rahbarian
بازیکن فلسطینی - شادی شبان در اسراییل به دنیا آمده و در تیم های مکابی و هپوعل بازی کرده است.
بازیکن فلسطینی - سامح مربا - در اورشلیم اسراییل به دنیا آمده است 
بازیکن فلسطینی - عبدالله جابر - در طیبه اسراییل به دنیا امده و برای هپوعل و رمت هشارون بازی کرده است
بازیکن فلسطینی - رامی هماده در شهر شفاامر در اسراییل متولد شده است و برای مکابی اسراییل بازی کرده است 
بازیکن فلسطینی - محمد درویش  در شهر فریدیس حیفا در اسراییل متولد شده است و برای تیم های اسراییلی اف سی اشدود - هکوه رمت گن - هپوعل اشکلون بازی کرده است.
 
یادآوری می شود که ورزشکاران ایرانی علیرغم خواسته خود بدلیل سیاست های یهود ستیزانه جمهوری اسلامی ایران نمی توانند با ورزشکاران اسراییلی رویارویی کنند. یادآوری می شود بر اساس فقه شیعه، و فتاوی آخوند خمینی و برخی مراجع شیعه ، یهودیان کافر هستند و نجس محسوب می شوند و تماس بدنی با آنان نهی شده است. متاسفانه این نقض آشکار حقوق بشر از سوی فدراسیونهای جهانی ورزشی مورد توجه قرار نمی گیرد.
بیشتر بخوانید.....
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015