اخبار مربوط به گروه :     سیاسی


رمزگشایی از سخنان محمد جواد ظریف در رابطه با ویروس کرونا
یکی از فوائد بحران ، بمانند شیوع ویروس کرونا و‌رویارویی با تصویر مرگ ونیستی این است که مجموعه ای از خطا ها و عذاب وجدان هایی که افراد در طول زندگی، در خود پنهان کرده بوده‌اند، رو می آیند و یقه آدم را می گیرند. این وزیر (با پوزش بسیار) که به ماله کش رژیم شهرت دارد، هم اکنون دست مغفرت و توبه به آسمان بلند کرده و خطاب به اصول گرایان، ‌ اما در واقع به مردم سخنانی ایراد کرده است. غافل از این که خطاهای فاحش این رژیم ویروسی، در طول چهل و‌اندی سال مثل کرونا نیست که با رعایت بهداشت و حبس خانگی چند هفته ای بر طرف شود.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
ketab gift
پرداخت سنگین ترین بها توسط ایران و ایتالیا
در حال حاضر ویروس کرونا که منشا آن از ووهان چین بوده است بیش از 126 کشور را آلوده کرده و جمعیتی بالغ بر 200 هزار نفر را مبتلا نموده است و طبق آمارهای رسمی دولتها تا 15 مارچ بیش از 6400 نفر قربانی گرفته است. چین کمونیست در زمینه مبتلایان و مردگان ویروس در صف نخست است ولی چرا پس از آن بلافاصله ایتالیا و ایران قرار گرفته اند. دو کشوری که منطقا» با توجه به دوری مسافت و نداشتن هیچ گونه مرز آبی و زمینی با چین، می بایستی مبتلایان به این ویروس و مردگانشان بمانند کشورهای دیگر جهان بسیار کمتر از ارقام و اعداد فعلی باشد. چه شده که این دو کشور چنین بهای سنگینی را می پردازند. ...

کرونا آخرین میخ بر تابوت مذهب و خرافات در ایران نوروز علم و دانش برای ایران در آستانه نوروز طبیعی
در سابقه 500 ساله مذهب شیعه در ایران که به زور شمشیر قزلباشان خونخوار سلسله صفوی در ایران به مذهب اکثریت تبدیل شد برای حفظ آن تنها راه این بود که به مردم بباورانند که امامان و امامزادگان از نیروی فوق العاده ای برخوردارند. نیرویی لایزال که شفا می دهد، خوشبخت می کند، زن را به وصال مرد مورد علاقه اش می رساند، به زن نازا نیروی باروری می بخشد و... و. این لاطائلات و این خرافات در دوران حکومت جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته به میزان فوق العاده ای بیشتر و بیشتر شد. در برابر هر بلای طبیعی و غیر طبیعی روحانیت شیعه هم چنان در جهت دروغ گویی و توجیه مذهبی این بلایا بود. برای نمونه در واقعه زلزله بم گفتند مردم گناه کرده اند بنابراین این زلزله اتفاق افتاده است و بخشی از مردم ناآگاه نیز آن را پذیرفتند، در مورد قربانیان سیل و خشکسالی و جنگ و... همه را به مرقدهای مطهر! امام و امامزاده حوالت دادند. ...

تبلیغات
HEIDARI SAMAN
INSIDEFRONTCOVER_BEHKAR PEJMAN ATTONEY AT LAW
Shawn_Sedaghati
Mike-Rahbarian
Shiraz
Jahani
Ferdows
ketab gift
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد

Iranshahr News Agency Copyright © 2015