اخبار مربوط به گروه :     سیاسی، اجتماعی و اقتصادی


آرژانتین گزارش محرمانه حمله آمیا را از حالت طبقه بندی خارج کرد
دادگستری آرژانتین در روز چهارشنبه 19 ژوئن، گزارش محرمانه ای را از طبقه بندی خارج کرد که به نقش جمهوری اسلامی ایران در بمب گذاری ساختمان آمیا (AMIA)، مرکز همیاری یهودیان آرژانتین، تأکید کرده است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
HEIDARI SAMAN
پیام شاهزاده رضا پهلوی خطاب به ایرانیان مقیم اروپا: در انتخابات پارلمان اروپا به نامزدهای حامی مردم ایران رأی بدهید
شاهزاده رضا پهلوی در پستی در شبکه اکس با فراخواندن حضور پررنگ ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات پارلمانی نوشت: "تمام ایرانیانی که می‌توانند در این انتخابات رای دهند، فرا می ‌خوانم رأی خود را به نفع نامزدهایی بدهند که سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از مبارزه مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حکومت قانون را در دستور کار خود قرار داده‌اند." ...

تبلیغات
HEIDARI SAMAN
دکتر کامران یدیدی
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright ©