اخبار مربوط به گروه :     علمی و پزشکی


برگزاری کنفرانس های علمی منصور محمدزاده در بخارست رومانی
مرکز «دوستان دانش مدار» با ارسال اطلاعیه ای به دفتر ایرانشهر، از برگزاری چندین کنفرانس علمی با عنوان « تکامل انسان از میمون» توسط منصور محمدزاده ، نویسنده و پژوهشگر ایرانی مقیم کالیفرنیا با حضور گروهی از ایرانیان در بخارست رومانی در ماه های جون و جولای خبر داد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
HEIDARI SAMAN
تبلیغات
HEIDARI SAMAN
دکتر کامران یدیدی
خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright ©