عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن در مقاله ای با عنوان « وادی پیموده را از سر گرفتن مشکل است» در پاسخ به پیشنهاد محمدحسن شریعتمداری فعال سیاسی جمهوریخواه مبنی بر «تشکیل کنفدراسیون جمهوریخواهان ایران»، آن را «تکرار مکررات» خواند و خواستار «اتحاد» اپوزیسیون برای ساماندهی جبهه واحد ملی «براندازان و سرنگونی طلبان رژیم» بدون طرح مسائل جناحی، حزبی، گروهی و یا سهم خواهی شد که شعار آنها فقط "سرنگونی جمهوری اسلامی" باشد و بس!
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
عبدالستار دوشوکی: با «اتحاد» اپوزیسیون، جبهه واحد ملی «براندازان و سرنگونی طلبان رژیم» ساماندهی شود
عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن در مقاله ای با عنوان « وادی پیموده را از سر گرفتن مشکل است» در پاسخ به پیشنهاد محمدحسن شریعتمداری فعال سیاسی جمهوریخواه مبنی بر «تشکیل کنفدراسیون جمهوریخواهان ایران»، آن را «تکرار مکررات» خواند و خواستار «اتحاد» اپوزیسیون برای ساماندهی جبهه واحد ملی «براندازان و سرنگونی طلبان رژیم» بدون طرح مسائل جناحی، حزبی، گروهی و یا سهم خواهی شد که شعار آنها فقط "سرنگونی جمهوری اسلامی" باشد و بس! ...


علمی و پزشکی

فرهنگی، هنری، ورزشی

رویدادها (ایونتس)

برگی از کتاب و میز مطبوعات با بیژن خلیلی

خبرگزاری ایرانشهر را در فیس بوک دنبال کنید

شما هم به جمع مشترکان صفحه خبرگزاری ایرانشهر در فیس‌بوک پیوسته و آنرا به دوستان خود معرفی کنید:

 

facebook.com/Iranshahrnewsagancy 

خبرگزاری ایرانشهر در شبکه های اجتماعی
تبلیغات
دکتر کامران یدیدی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوطه به خبرگزاری ایرانشهر می باشد
Iranshahr News Agency Copyright © 2021